Leergang Werken in een achterstandswijk (WIA)

Werken in een achterstandswijk wordt gekenmerkt door complexe vraagstukken. Dit vraagt om een andere manier van samen kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de achterstandswijk. 

De leergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een achterstandswijk en die meer wil weten over effectief werken en samenwerken.

De leergang bestaat uit:

E-learning op eigen tempo

Je doorloopt de e-learning in je eigen tempo en bepaalt zelf op welk moment en hoeveel tijd je per keer besteed aan de lesstof. In de e-learning vind je ervaringsverhalen van professionals, casussen en cijfers & toetsingsopdrachten om opgedane kennis te beoordelen.

2 Praktijkmomenten

Tijdens de praktijkmomenten is er veel ruimte voor ondersteuning. We maken de aangereikte kennis uit de e-learning 'levend', concreet en bruikbaar. Ook zijn de bijeenkomsten een waardevolle ontmoetings- en netwerkplek.

De opbouw van de e-learning:

1. Bewoners

Je leert wat bewoners in een achterstandswijk kenmerkt.

2. Ontstaan

Je leert wat krachtige basiszorg inhoudt en hoe het ontstaan is.

3. Werkwijze

Je maakt kennis met effectieve manieren om zorg- en hulp te verlenen aan bewoners uit een achterstandswijk.

4. Samenwerken

Je leert hoe je effectief kunt samenwerken met professionals werkzaam in een achterstandswijk.

5. Zelfzorg

Je leert wat het effect is op werken in een achterstandswijk op je eigen gezondheid.

De praktijkdagen:

De praktijkdagen vinden ’s avonds plaats en beslaan zo’n 10 uur in totaal. Het is een waardevolle manier om gelijkgestemden te treffen, maar uiteraard ook om de opgedane kennis naar de praktijk te halen.

Tijdens de praktijkdagen word middels diverse werkvormen de kennis uit de modules bruikbaar en concreet gemaakt. Zo word het gemakkelijker om zorg en hulp te verlenen.

Na deze leergang weet je..

Inclusief:

Accreditatie

De leergang is geaccrediteerd voor huisartsen en POH GGZ

Certificaat

Na het succesvol afronden van deze leergang ontvang je een certificaat.

"Als professionals elkaar weten te vinden, dan wordt de samenwerking beter en daarmee ook de kwaliteit van ons werk! In de e-learning nemen we jou daarom mee aan de hand van kennis en praktijkervaringen rondom het werken in de achterstandswijk. We hebben het over de bewoners van de achterstandswijk, hoe je kunt samenwerken met andere zorg- en welzijnsprofessionals en de hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken."
Vincent de Blok
Ontwikkelaar WIA leergang

Over leergang WIA

De Leergang Werken in een achterstandswijk is gestart als onderdeel van de visie in Zuilen Ondiep Gezond. Werken in een achterstandswijk wordt gekenmerkt door complexe vraagstukken. Dit vraagt om een meer integrale wijkaanpak. Een andere manier van samen kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de achterstandswijk.

Wij geloven in een integrale aanpak waarbij gekeken wordt naar wat mensen in de wijk nodig hebben om zo het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan nog beter af te kunnen stemmen. 

Leergang ontwikkelt door Zuilen Ondiep Gezond in samenwerking met FAM (voorheen UFA) & Buurtteam

Inschrijven

De leergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een achterstandswijk en die meer wil weten over effectief werken en samenwerken.

Bij deze leergang vormen een e-learning en twee praktijkavond samen de basis van de leergang “Werken in een achterstandswijk”.

Voor professionals in Utrecht: Vraag je teamleider of Sterkz.org naar financieringsmogelijkheden. Medewerkers huisartsenpraktijk kunnen gebruik maken van FAM-kennisvoucher.

Heb je vragen/opmerkingen? Stuur ons een e-mail. Algemene voorwaarden van toepassing.