E-learning persona's

In deze e-learning gaan we je alles leren over de persona’s en hoe je deze kennis kunt toepassen in je werk. Misschien weet je al iets over die persona’s, maar misschien ook nog helemaal niet. Beide is goed!

Eén ding is zeker, aan het eind van de e-learning heb jij kennis over persona’s en weet je hoe je deze kennis kunt toepassen op de zorg-/dienstverlening in de wijk.

E-learning op eigen tempo

Je doorloopt de e-learning in je eigen tempo en bepaalt zelf op welk moment en hoeveel tijd je per keer besteed aan de lesstof.

In de e-learning vind je ervaringsverhalen van professionals, casussen en cijfers & toetsingsopdrachten om opgedane kennis te beoordelen.

De opbouw van de e-learning:

1. Ontstaan

Je leert over het ontstaan en het nut van persona’s.

2. Persona's

Je maakt kennis met de persona’s en hun kenmerken.

3. Herkennen

Je leert hoe je de persona’s kunt herkennen in je werk.

4. Samenwerken

Je leert hoe je de kennis met collega’s en samenwerkingspartners kunt delen.

5. Toepassen

Je leert hoe je de kennis over persona’s toepast in je dagelijkse werk.

Na deze leergang weet je..

Inclusief:

Accreditatie

De leergang is geaccrediteerd voor huisartsen en LV POH GGZ

Certificaat

Na het succesvol afronden van deze leergang ontvang je een certificaat.

"De Gezonde wijk aanpak is een manier van samen leren, samen doen & verbinden om zo een bijdrage te leveren aan een Gezondere wijk. Uitgangspunt zijn bewoners, zij zijn degenen voor wie we het doen. Met en voor bewoners doe jij immers elke dag jouw werk. "
Caroline Haan
Ontwikkelaar e-learning persona's

Over e-learning persona's

De e-learning is onderdeel van de Gezonde wijk aanpak die is gestart bij Zuilen Ondiep Gezond. Het is een manier van samen leren, samen doen & verbinden om zo een bijdrage te leveren aan een Gezondere wijk. Uitgangspunt zijn bewoners, zij zijn degenen voor wie we het doen. Met en voor bewoners doe jij immers elke dag jouw werk. 

Bij de Gezonde wijk aanpak worden thema’s, vraagstukken en activiteiten opgepakt vanuit de gesprekken met bewoners, zij staan centraal. Personagericht werken is niet voor niets een manier van denken en werken die aansluit bij de Gezonde wijk aanpak omdat deze methodiek uitgaat van de beleving en behoefte van bewoners als het gaat om zorg en hulpverlening

Wij geloven in een integrale aanpak waarbij gekeken wordt naar wat mensen in de wijk nodig hebben om zo het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan nog beter af te kunnen stemmen. 

Leergang ontwikkelt door Zuilen Ondiep Gezond.

Inschrijven

De e-learning is bedoeld voor iedereen die werkt volgens de Gezonde wijk aanpak en meer wilt leren over het inzetten van persona’s voor effectief werken en samenwerken.

Vraag je teamleider of O&I-organisatie naar financieringsmogelijkheden. Medewerkers huisartsenpraktijk kunnen gebruik maken van UFA-kennisvoucher

Heb je vragen/opmerkingen? Stuur ons een e-mail. Algemene voorwaarden van toepassing.