E-learning Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Werken met iemand met een LVB vraagt om een persoonlijke aanpak. In deze e-learning maak je kennis met de uitdagingen van iemand met een LVB. Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en die meer wil weten over effectief werken en samenwerken.

Deze e-learning is ontwikkeld in de wijken Zuilen-Ondiep en dat komt terug in deze introductie. De e-learning is echter geschikt voor alle wijken.

E-learning op eigen tempo

Je doorloopt de e-learning in je eigen tempo en bepaalt zelf op welk moment en hoeveel tijd je per keer besteed aan de lesstof.

In de e-learning vind je ervaringsverhalen van professionals, casussen en cijfers & toetsingsopdrachten om opgedane kennis te beoordelen.

De opbouw van de e-learning:

In deze les leer je wat een LVB inhoudt.

Hoe herken je of iemand een licht verstandelijke beperking heeft?

Tegen welke problemen lopen licht verstandelijke beperkten in het dagelijkse leven aan?

Een licht verstandelijke beperking heeft ook invloed op de gezondheid.

In deze les kijken we terug naar wat je hebt geleerd en krijg je praktische tips.

Na deze leergang weet je..

Over e-learning LVB

De e-learning Licht Verstandelijke Beperking is gestart als onderdeel van de visie in Zuilen Ondiep Gezond. Werken met iemand met een LVB vraagt om een persoonlijke aanpak. Dit vraagt om een meer integrale wijkaanpak. Een andere manier van samen kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg en ondersteuning bij mensen met een LVB.

Wij geloven in een integrale aanpak waarbij gekeken wordt naar wat mensen in de wijk nodig hebben om zo het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan nog beter af te kunnen stemmen. 

E-learning ontwikkelt door Zuilen Ondiep Gezond in samenwerking met GEZ Utrecht, HUS, Gemeente Utrecht en Buurtteam

Inschrijven

De leergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een wijk met mensen met een LVB en die meer wil weten over effectief werken en samenwerken.

Vraag je teamleider of O&I-organisatie naar financieringsmogelijkheden. Medewerkers huisartsenpraktijk kunnen gebruik maken van UFA-kennisvoucher

Heb je vragen/opmerkingen? Stuur ons een e-mail. Algemene voorwaarden van toepassing.