Samen voor betere zorg & ondersteuning

Een leernetwerk op wijkniveau starten maakt omgaan met de uitdagingen en opgaven makkelijker. Onze e-learnings helpen je daarbij.

E-learnings

Een leernetwerk op wijkniveau maakt omgaan met de uitdagingen als zorgverlener makkelijker. Deze e-learnings helpen je daarbij. Je ontdekt op wijkniveau hoe je binnen verschillende kennisgebieden de patiënten in jouw omgeving beter kunt ondersteunen.

LVB

Een cursus over LVB: Hoe herken je LVB en hoe ga je ermee om?

Persona's

Een e-learning over persona's: Maak kennis met persona's en ontdek hoe je deze kennis toepast op de zorg/dienstverlening in de wijk.

WIA

Een leergang over werken in een achterstandswijk: Leer veel over wat je moet kennen en kunnen om te werken in een achterstandswijk.

Over Wijkleernetwerk

Wijkleernetwerk is ontstaan vanuit de Gezondewijk Alliantie Utrecht Noordwest, een samenwerkingsinitiatief tussen zorg- en hulpverleners en bewonersinitiatieven in de Utrechtse buurten Zuilen en Ondiep. Wij bieden zorg en hulp die past bij de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de bewoners in de wijk. Samen met onze partners en de bewoners maken wij ons sterk voor een gezonde wijk.

Na het succes in de Utrechtse wijken, willen we onze ervaringen graag breder beschikbaar maken. Wij geloven dat een leernetwerk op wijkniveau de omgang met uitdagingen binnen je zorgdomein makkelijker maken. De antwoorden op uitdagingen vind je in je eigen wijk. Deze e-learnings helpen je bij het in kaart brengen en oplossen van deze uitdagingen. 

Veelgestelde vragen

Alle leergangen/e-learnings zijn geaccrediteerd voor huisartsen en LV POH GGZ. 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail je vraag naar info@zuilenondiepgezond.nl.